Emergency - HYD: 1800 599 6991 | VJA: 1800 599 6992 | KKD: 1800 599 6993

BUSINESS AREAS - KAKINADA

List of Operating Areas

  1. Vakalapudi
  2. Rayudupalem
  3. Ramanayyapeta
  4. Sarpavaram
  5. Achampeta
  6. Ashoknagar
  7. Bhanugudi
  8. Indrapalem
  9. Cheediga
  10. Srinagar
  11. Kondayyapalem
  12. Ayodhyanagar
  13. Gudarigunta
  14. Revenue colony
  15. Madhavapatnam
  16. Balajicheruvu
  17. Shantinagar
  18. Peddapuram